Eerst fascineren ze de dwazen. Vervolgens muilkorven ze de intelligenten.
- Bertrand Russell