Hier wordt recht gedaan aan een hoofd dat alle kanten op ging, maar wist waar het mee bezig was.
- F. Starik