De meest tirannieke regeringen zijn die welke van meningen misdaden maken, want iedereen heeft een onvervreemdbaar recht op zijn gedachten.
- Baruch Spinoza