De poreuze cirkel van de lokale democratie

De verhouding tussen de centrale stad en de bestuurscommissies in Amsterdam

In aanloop naar de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraden is er al veel geschamperd over de lokale democratie. En dat is terecht. Toch ga ik stemmen. Sterker nog, dit jaar mag ik een hele dag achter de tafel van een Amsterdams stembureau zitten. Stemmenteller ben ik al een paar keer geweest, maar na een e-learning cursus ben ik gepromoveerd tot stembureaulid. Stembureau 35, here I come.

[Lees verder]

Gelijkheid is nogal rottig verdeeld

(On)gelijkheid heeft ook invloed op depressieve gevoelens

We weten het. Jij weet het. Ik weet het. De gelijkheid is ongelijk verdeeld, vermogen is ongelijk verdeeld, erkenning en status zijn ongelijk verdeeld.

Vorige week verstuurde Rob Wijnberg via Facebook de link naar het artikel 99 problemen,1 oorzaak van De Correspondent. Het blijkt een artikel van de correspondent Vooruitgang, ironisch genoeg, dat op zijn minst nogal wat vragen oproept over die vooruitgang.

[Lees verder]

Duurzame energie voor het volk

Hoe lang is zelf energie opwekken nog alternatief?Aan mij is de Dag van de Duurzaamheid afgelopen woensdag (10-10-2012) helaas voorbijgegaan. Terwijl ik aan dit onderwerp best grote waarde hecht.

Over duurzaamheid ging het ook niet bij de laatste verkiezingen. Het lijkt de politiek bar weinig te interesseren. De formule duurzaamheid en innovatie geeft economische waarde en banen, was wat mij betreft nog één van de punten die GroenLinks nog interessant maakte. Intussen ligt die partij volledig op apegapen.

Toch zijn er als burger mogelijkheden om duurzamer te leven, bijvoorbeeld door energie kleinschalig en lokaal op te wekken.

Lokaal en kleinschalig energie produceren, het kan een opmerkelijk gevolg worden van de globalisering. Veel energie in Nederland komt nu al van buitenlandse multinationale bedrijven.

[Lees verder]

Van wie is Nederland?

Occupy, Beursplein 16 oktober 2011“Van onderop bouwen we aan een betere, goedkopere, waardegedreven verzorgingsstaat”, lees ik op de website van het Instituut voor Publieke Waarden. Dat klinkt goed, toch? In november 2011 publiceerde dit voor mij geheel nieuwe instituut een pamflet, getiteld In ons belang. Dus naar de echte pamfletten boekhandel gesneld – Atheneum op het Amsterdamse Spui – en lezen. Schrijvers Eelke Blokker en Albert Jan Kruiter hadden me enthousiast gemaakt door hun radio-optreden. [Lees verder]